Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem. Zależna jest od rodzaju i specyfiki zlecenia, stopnia skomplikowania, przewidywanego czasu trwania, nakładu pracy i ilości zgłoszonych roszczeń.

Przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy kancelaria każdorazowo informuje Klienta o kosztach związanych z jej prowadzeniem. Wówczas wszelkie ustalenia finansowe są dla Klienta jasne i nie stanowią dla niego zaskoczenia na żadnym etapie.

Zasadniczo Kancelaria stosuje trzy systemy wynagradzania:
- System wynagrodzenia kwotowego - ustalana indywidualnie z klientem, konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia.
- System rozliczenia godzinowego - wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia.
Prowadząc sprawy, Kancelaria stosuje zasadę minimalizacji kosztów Klienta, związanych z prowadzeniem sprawy. Kancelaria otwarta jest także na wszelkie inne rozwiązania z zakresu wynagrodzenia.

Honorarium nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych, np. kosztów tłumaczenia dokumentów, sporządzonych w językach obcych, przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń.
Kancelaria Adwokacka Anna Sierocin-Kutkowska

ul. Reymonta 1
83-032 Pszczółki

Al. Grunwaldzka 7
80-236 Gdańsk

tel: 697624219
fax: +48 (58) 333 41 61

e-mail: kancelaria@sierocin-kutkowska.pl