Adres:

Siedziba:
ul. Reymonta 1
83-032 Pszczółki

Filia:
Al. Grunwaldzka 7
80-236 Gdańsk

Tel./e-mail:
Nr telefonu 697624219
Fax +48 (58) 333 41 61
e-mail kancelaria@sierocin-kutkowska.pl
Konto MultiBank S.A. 02114020170000480212907819
NIP 957 079 56 62

Szanująć Państwa czas, prosimy o umawianie spotkań za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail.
Kancelaria Adwokacka Anna Sierocin-Kutkowska

ul. Reymonta 1
83-032 Pszczółki

Al. Grunwaldzka 7
80-236 Gdańsk

tel: 697624219
fax: +48 (58) 333 41 61

e-mail: kancelaria@sierocin-kutkowska.pl